Ūkio ministerija kviečia susipažinti su Verslo priežiūros vadovu – ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų ir dokumentų, dažnai užduodamų klausimų ir atsakymų sąvadu. Nuo 2009 m. Lietuvoje vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų pertvarka. Reformos priemonėmis siekiama mažinti ūkio subjektams naštą, tenkančią atliekant priežiūros funkcijas, mažinti korupcijos prielaidas, užtikrinti, kad priežiūros reikalavimai būtų suprantami, lengvai ir patogiai prieinami. Pagrindinis pertvarkos tikslas – priežiūros institucijos turi tapti verslo konsultantėmis, o ne baudėjomis.
Prioritetą ketinama teikti šių pažangių veiklos metodų priežiūros institucijose įdiegimui: patikrinimai su viešai paskelbtais kontroliniais klausimynais; vienodas ir prieinamas ūkio subjektų konsultavimas telefonupriežiūros veiksmų atlikimas vadovaujantis nuolat atliekamu rizikingumo vertinimu vienodas ir adekvatus mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų vertinimas „Dviejų datų“ taisyklės verslui reguliavimo laikymasis priežiūros institucijų veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimas Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų taikymas.

Verslo priežiūros institucijų pertvarka (žiūrėti) 
„Dviejų datų“ taisyklės taikymas (žiūrėti)
Kontrolinių klausimynų naudojimo privalumai (žiūrėti)