Valstybinės darbo inspekcijos specialistai susitiko su sceninės įrangos, apšvietimo, garso montavimo darbus atliekančių įmonių atstovais. Susitikime buvo aptarti aktualūs nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos atliekant minėtus darbus klausimai.

Kalbėjusieji pabrėžė šių darbų aukštyje, dažnai atliekamų skubos tvarka, nepalankiomis oro sąlygomis ar kartais ir naktį, pavojingumą. Įmonių atstovai kėlė klausimą, kad šiai, itin specifinei veiklos sričiai, reikėtų ne tik jos įvardijimo (pasak jų, vadinančių save „rigeriais“(angl. rigging stage, sound, light), nėra netgi tikslaus jų specialistų pavadinimo lietuviško atitikmens), specialistų rengimo, licencijavimo ar atestavimo ir pan. Pasigendama, kad užsakovai, organizuodami renginį, taip pat imtųsi saugos priemonių: būtų aptvertos darbo zonos, kontroliuojama, kad į šias zonas nepatektų pašaliniai, būtų atitinkamos patalpos ir kt.

Susitikime dalyvavęs Renginių techninio aptarnavimo įmonių asociacijos (RTAA) valdybos pirmininkas Alvydas Banevičius informavo, kad asociacijos nariai, pasitelkę teisininkus, šia linkme jau žengia pirmuosius žingsnius. Bandoma atrinkti bei parengti, vadovaujantis Lietuvos ir atitinkamais europiniais teisės aktais, šiai veiklai būtinus saugaus darbo reikalavimus, kurių privalėtų laikytis visos minėtus darbus atliekančios įmonės. Taip pat ketinama suformuluoti tam tikras būtinąsias užsakovui vykdyti sąlygas, kurios padėtų užtikrinti saugų darbą; sukurti Garbės kodeksą, padedantį išlaikyti šioje veikloje tam tikras nuostatas. „Juk žūsta ir gali žūti mūsų draugai. Saugumo sąskaita neturi būti taupoma,“ – kalbėjo susitikimo dalyviai. Abipusiai nutarta, kad šis susitikimas neturėtų būti paskutinis, kad bus bendradarbiaujama ir RTAA rengiant dokumentus.

Primintina, kad šių metų rugpjūčio mėnesį UAB ,,Litart“, pagal subrangos sutartį vykdant garso, apšvietimo ir sceninės įrangos montavimo darbus festivaliui ,,Galapagai“ Zaraso saloje (Zarasų m.), nuo metalinės konstrukcijos iš 6 metrų aukščio nukrito ir vietoje žuvo apšvietimo įrangą derinęs minėtos įmonės elektrotechnikas. Anksčiau, šių metų liepos mėnesį, Vilniuje prie Baltojo tilto organizuotoje sveikatingumo ir sporto šventėje „Kai sportas suvienija mus“ žuvo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, kurią mirtinai prispaudė nuvirtusi laipiojimo sienelė.