UAB „SOMO LT“  – tai profesionalus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos paslaugų teikimas juridiniams ir fizininiams asmenims.

Remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kiekvienos įmonės darbuotojus, prieš pradedant dirbti pagal darbo sutartis, reikalinga instruktuoti ir apmokyti.

Siekiant efektyviai vykdyti saugos darbe funkciją reikalinga:

1. Dokumentų rinkinys, reikalingas darbuotojų instruktažams ir mokymams.

2. Darbų saugos pažymėjimas įmonės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui;

3. Priešgaisrinės saugos pažymėjimas dovui arba jo įgaliotam asmeniui

 

Visiems mūsų klientams padedame  NEMOKAMAI  pasiruošti darbų saugos  egzaminui neišvykstant iš savo darbo vietos!

Sąlygas ir galimybes aptarkime: 

+370 682 60126

info@somo.lt