UAB „SOMO LT“  – tai profesionalus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos

paslaugų teikimas juridiniams ir fizininiams asmenims.

Remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kiekvienos įmonės darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis,

reikalinga instruktuoti ir apmokyti prieš pradedant darbus.

 

Siekiant efektyviai vykdyti saugos darbe funkciją

reikalinga:

1.Darbų saugos pažymėjimas;
2.Priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
3.Dokumentų rinkinys, reikalingas darbuotojų instruktažams ir mokymams.

 

Visiems mūsų klientams padedame  NEMOKAMAI  pasiruošti darbų saugos egzaminui

neišvykstant iš savo darbo vietos!

 

SKAMBINK JEIGU REIKIA SĄŽININGOS KAINOS ! 

+370 682 60126

info@somo.lt