Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių skyrių nuolatinės nelegalaus darbo kontrolės grupės pernai metų spalio–lapkričio mėnesiais vykdė nelegalaus darbo planinę prevencinę akciją, kurios tikslas buvo nustatyti asmenų iš trečiųjų šalių nelegalų darbą.

Patikrinimams įmonės buvo pasirinktos remiantis Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių turima informacija bei atsižvelgiant į tokio nelegalaus darbo požiūriu rizikingiausias ekonominės veiklos sritis, prioritetinį dėmesį taip pat skiriant darbdaviams, kurie gali samdyti užsieniečius nelegaliam darbui kinų, rytiečių masažo, netradicinės medicinos salonuose, SPA ir grožio centruose, kinų ir kitų rytų šalių virtuvės restoranuose, užeigose, pramoninių prekių arba šių šalių maisto parduotuvėse ir pan. Daugiausiai inspektavimų atlikęs Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius daugeliu atvejų tikrino kartu su teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinio darbuotojais.

Akcijos metu inspektoriai dažniausiai lankėsi viešojo maitinimo įmonėse (apie 63 proc. visų inspektavimų), taip pat tikrinta žmonių sveikatos priežiūros veiklos, drabužių ir avalynės didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto paslaugų sektoriuose, statybose ir kt.

Atlikus per 50 tikrinimų, surašyti 6 administracinių teisės pažeidimų protokolai, beveik visi dėl nelegalaus darbo. Nustatyti 7 galimai nelegaliai dirbę asmenys, iš kurių 2 – trečiųjų šalių piliečiai: vienas – Baltarusijos Respublikos (krovininio kelių transporto įmonėje) ir vienas – Kinijos (viešojo maitinimo įmonėje).

Lyginant šios akcijos ir ankstesnių metų patikrinimų rezultatus, darytina išvada, kad trečiųjų šalių piliečių nelegalus darbas turi tendencijas mažėti. Tačiau, įvertinus tai, jog viešasis maitinimas yra viena iš rizikingiausių sričių dėl galimo piktnaudžiavimo viršvalandiniais darbais, darbais ne darbo grafike nustatytu laiku, netinkamo apmokėjimo už darbą naktį, švenčių dienomis, atliekant inspektavimus šiame sektoriuje, ir toliau bus skiriamas dėmesys trečiųjų šalių piliečių nelegalaus darbo nustatymui.