Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad dėl euro įvedimo darbo sutarčių pakeisti nereikės, nes galios jų tęstinumo principas (be atskiro susitarimo šalis negali vienašališkai pakeisti ar nutraukti sutarties). Pastebėtina, kad nors privalomo reikalavimo pakeisti darbo sutartis nėra, šalims susitarus tokie pakeitimai galimi.

Tačiau tuo atveju, jeigu šalių susitarimu darbo užmokestis, nurodomas eurais, mažėja arba didėja, palyginti su darbo sutartyje litais išreikštu darbo užmokesčio dydžiu, darbo sutarties pakeitimą padaryti būtina. Atkreiptinas dėmesys, kad darbdaviui nustatyta pareiga informuoti darbuotoją apie keičiamas darbo apmokėjimo sąlygas ne vėliau kaip prieš mėnesį.

Į eurus perskaičiuojami darbo užmokesčio dydžiai litais nustatyti darbo sutartyse apvalinant iki euro cento. Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.

Iki euro įvedimo dienos, darbuotojui pageidaujant, informacija apie jam apskaičiuotas darbo užmokesčio sumas teiktina šalių tarpusavio suderinta valia litais ir eurais.

Atkreiptinas dėmesys, kad, siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, būtina darbuotojus informuoti apie darbuotojų darbo užmokestį eurais, įstatymo reglamentuotą valiutos konvertavimo tvarką ir jos vykdymą. Kartu rekomenduotina darbdaviams priimti lokalinius aktus, susijusius su euro įvedimu, ir su šiais aktais supažindinti darbuotojus.

Darbo sutartyse, sudarytose po euro įvedimo dienos, darbo užmokestis turėtų būti nurodomas eurais, o darbo sutartyse, sudaromose iki euro įvedimo dienos, darbo užmokestis nurodomas galiojančia valiuta (litais). Privalomo reikalavimo šiuo metu sudaromose darbo sutartyse darbo užmokestį nurodyti ir litais, ir eurais nėra, tačiau, siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, šalių suderinta valia ir iki euro įvedimo dienos darbo sutartyse darbo užmokestis gali būti nurodomas ir litais, ir eurais.

Visos sumos, išmokamos darbuotojui po 2015 m. sausio 1 d., turi būti išmokamos eurais.