Pažymėjiams parengiamas ir išsiunčiamas Jums per kelias dienas.

                Galite užsisakyti higienos įgūdžių kursus pagal tai, koks higienos įgūdžių pažymėjimas Jums reikalingas. Dažniausiai ši pažyma yra reikalinga darbuotojams, apdorojantiems, gaminantiems ar parduodantiems maistą ar jo produktus.

              Darbdaviai dažnai šią pažymą vadina – žalia korta darbui su maistu.
              Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programa taip pat yra privaloma ir visiems darbuotojams, dirbantiems švietimo, kultūros, sporto, apgyvendimo, sveikatingumo ir kitose srityse.

D.U.K. 

Ar „žalia korta“ darbui yra tas pats, kaip ir higienos pažymėjimas?

Taip. Anksčiau buvo reikalavimas pažymas spausdinti ant žalios spalvos popieriaus, tačiau net jo ir nebelikus, higienos pažymėjimas vis dar labai dažnai pavadinamas tiesiog žalia korta darbui su maistu arba pasu. Jei darbdavys paprašė įsigyti žalią kortą, tai reiškia, kad jums yra reikalingi higienos kursai, kuriuos galite nuotoliniu būdų išklausyti mūsų svetainėje.

Kokios temos yra mokymosi medžiagoje?

Visos temos yra paruoštos remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, higienos normomis ir kitais teisės aktais bei įsakymais. Mokymosi temos yra skirtingos, priklausomai pagal tai kokius mokymus renkaties. Kadangi 80% visų užkrečiamų ligų plinta per nešvarias rankas, didžiausią akcentą dedamę į rankų ir paviršių valymą. Taip pat rasite tokias temas kaip:

  1. Plintančios ligos ir jų profilaktikos principai;
  2. Įstaigų higienos reikalavimai;
  3. Kryžminės taršos prevencija;
  4. Maisto ir ne maisto atliekų tvarkymas;
  5. Apsinuodijimų maistu ir alergijų profilaktika;
  6. Geros higienos praktikos taisyklės;

Kokia higienos pažymėjimų trukmė?

Pagal galiojantį LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą mokymo periondiškumas nurodomas darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, maitinimu ir prekyba. Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei turi išklausyti higienos įgūdžių kursą prieš pradėdami dirbti ir vėliau atnaujinti žinias kas 5 metus, todėl šis išduotas pažymėjimas turės 5 metų galiojimo terminą. Visiems kitų profilių darbuotojams, kuriems reikia išklausyti higienos įgūdžių kursą, mokymo periodiškumas nebenurodomas, todėl praėję mūsų kursus gausite pažymėjimą, kurio galiojimas bus neterminuotas.

Kokių dokumentų reikia dirbant grožio srityje?

Grožio paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių (HB, H3 programos) ir pirmosios pagalbos mokymo kursus (PP-009 programa) bei turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai ir asmens medicininė knygelė turi būti laikomi grožio paslaugų teikimo vietoje.

Neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą?

Susisiekite su mumis info@somo.lt ir mes jus pakonsultuosime.