Remiantis Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių 22 p. elektros įrenginius eksploatuojanti įmonė privalo skirti asmenį atsakingą už elektros ūkį. Įmonės, neturinčios savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingo už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis VEI išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

Apsauga nuo elektros – tai techninių, organizacinių priemonių ir teisinių normų visuma, skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingo ir kenksmingo elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio.

Siekiant sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ organizuoja elektros įrenginių iki 1000 V izoliacijos ir įžeminimo varžų (elektrofizikinius) matavimų darbus. Taip pat vykdome asmens, atsakingo už elektros ūkį, funkcijas.