Siekiant sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų laikymasi, UAB „SOMO LT“  parengs Jūsų įmonės veiklos pobūdį atitinkantį darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rinkinį, reikalingą darbuotojams instruktuoti ir apmokyti.

Pateikus įmonės darbuotojų pareigybes (esamas arba planuojmas), apibūdinus atliekamus darbus bei naudojamus įrenginius, pateiksime Jūsų įmonei pritaikytą dokumentų užsakymo formą.

Nuo 2024 m. pasikeitus darbų saugos egzamino laikymo tvarkai, darbų saugos egzaminas laikomas nuotoliniu būdu.

ANKETA REGISTRACIJAI