Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“  parengs Jūsų įmonės veiklos pobūdį atitinkantį darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rinkinį, reikalingą darbuotojams instruktuoti ir apmokyti.

Pateikiamas (spausti čia –>) KOMERCINIS PASIŪLYMAS darbo saugos dokumentams parengti.

Komercinis pasiūlymas naudingas Jums TIK tuo atveju jei įmonėje greitu metu planuojamas darbuotojų darbininmas ir jie dirbs pagal darbo sutartis, kadangi juos, įstatymų numatyta tvarka, reikalinga instruktuoti prieš pradedant dirbti.

Parašykite mums įmonės darbuotojų pareigybes (esamas arba planuojmas), atliekamus darbus bei naudojamus įrenginius, atsiųsime Jūsų įmonei pritaikytą dokumentų užsakymo formą (koreguojami 3 ir 6 punktai priede), tačiau dokumentų parengimo suma nesikeistų, o dokumentus pristatytume – Jums patogiu adresu.

Parengėme neakivaizdinio mokymosi el. programą, tad darbų saugos egzaminui pasiruošite prie savo kompiuterio ar net telefono, na o egzaminui registruojamasi savarankiškai pagal atsiųstą nuorodą savo miesto VDI (egzamino laikymas/perlaikymas nemokamas). Priešgaisrinės saugos kursai ir egzminas vyksta neakivaizdinio mokymosi el. programoje.
ANKETA REGISTRACIJAI

*Užsakant dokumentų rinkinį DOVANOJAME neakivaizdinius darbų saugos kursus.