Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu (Žin., 2012, Nr. V-240), kiekvienoje įmonėje turi būti patvirtinta darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instruktavimo tvarka.

Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ kvalifikuoti dokumentų rengimo specialistai parengs Jūsų įmonės veiklos pobūdį atitinkančią darbuotojų instruktavimo tvarką.

Įmonės, įstaigos ar organizacijos būklės vidinė kontrolė

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas