Visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą ir turi samdomų darbuotojų (dirbančių pagal darbo sutartį ar/ir valstybės tarnautojų) privalo Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pateikti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi užpildydami bendrinį klausimyną „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 (Žin. 2013, Nr.98-4885).
 Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo klausimynas paruoštas įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalies nuostatas, kuriomis nurodoma, jog darbdaviai Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka privalo deklaruoti VDI jų įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų vykdymo būklę.
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. kovo 26 dienos įsakymu Nr. V-147, darbdavys gali informacijos apie įmonės DSS būklę neteikti, jei jis samdo ne daugiau nei vieną darbuotoją.
 
Deklaraciją pareikiama prisijungiant per įmonės internetinę bankininkystę prie elektroninių paslaugų deklaravimo  sistemos:  https://epds.vdi.lt/pub/PrisijungtiprieEPDS.aspx. Jei nėra galimybės užpildyti elektroninę DSS deklaracijos formą, KOMPIUTERIU UŽPILDYTA IR ATSPAUSDINTA forma siunčiama paštu adresu Algirdo g. 19, Vilnius arba pristatoma į artimiausią VDI teritorinį skyrių.