Darbo tvarkos taisyklės yra rengiamos specialistų ir suderinamos su įmonės vadovu. Tai pagrindinis įmonės vidaus dokumentas, kuriuo galima stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą. Turint pilnas darbo tvarkos taisykles, kils mažiau ginčų ir nesusipratimų darbe, nes viskas bus patvirtinta dokumentuose.

Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ kvalifikuoti dokumentų rengimo specialistai parengs Jūsų įmonės veiklos pobūdį atitinkančias darbo tvarkos taisykles.