Remiantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, kiekvienos įmonės vadovas, įgyvendindamas darbdavio pareigą, privalo sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, visais su darbu susijusiais aspektais. Taip pat turi būti užtikrinta, kad įmonėje būtų parengtos reikiamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos.

Šie dokumentai visuomet turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas, taip pat privalo būti koreguojami pasikeitus darbo organizavimui, pakeitus gamybos procesus, įdiegus naujus įrengimus ir pan.

Naujai besikuriančiose įmonėse ši dokumentacija turi parengta dar iki veiklos pradžios.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos įmonėje rengiamos atsižvelgiant į:

  1. Kokius darbus atlieka įmonės darbuotojai, dirbdami jiems priklausantį darbą (pvz. patalpų valymo darbai, krovos darbai rankomis ir kt.);
  2. Su kokiais įrenginiais yra dirbama (pvz. kompiuteriu, medienos apdirbimo staklėmis, siuvimo mašina ir kt.).

Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ kvalifikuoti dokumentų rengimo specialistai parengs visas, Jūsų įmonei reikalingas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą.