Remiantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 str., kuris įpareigoja, kad įmonių darbuotojams dirbantiems kenksmingomis, ypatingų temperatūrų, taip pat susijusiomis su tarša sąlygomis darbuotojams nemokamai, nustatytomis formomis būtų išduoti apsauginiai darbo drabužiai, darbo avalynė ir kitos asmeninės apsaugos (AAP) priemonės.

Siekdami sumažinti Jūsų rūpesčius ir užtikrinti galiojančių teisės aktų taikymą, UAB „SOMO LT“ kvalifikuoti dokumentų rengimo specialistai parengs Jūsų įmonei AAP modulio dokumentus:

  1. AAP įsakymus;
  2. AAP tvarką;
  3. AAP sąrašus;
  4. Rizikų įvertinimo lenteles individualiai pritaikytas pagal pareigybes.